Kali Malone / Aisha Orazbayeva [nieuwe datum]
€ 15 (vvk) / 18 (adk) / 7 (student)
archief
Ruiskamer
Di
03.05
20:00

20:00 Aisha Orazbayeva
20:40 pauze
21:15 Kali Malone

De Kazachse violist-componiste Aisha Orazbayeva staat bekend om haar onverschrokken interpretaties van hedendaagse muziek en een radicale benadering van oud repertoire. Een opname van For John Cage van Morton Feldman leverde haar vorig jaar nog een Diapason d’Or op. Haar meest recente album ‘Music for Violin Alone’ is een meditatie op het eigen instrument, waarbij de techniek onverwachte linken legt tussen werken uit diverse stijlperiodes. Geheel in lijn daarmee ligt de nieuwe plaat van Kali Malone, ‘The Sacrificial Code’. Vanuit de limieten van het orgel ontwikkelt deze Amerikaanse ambient-kunstenares een statische, maar eigengereide kleurweelde die in contrapunt staat tegen de hectische puls van onze prestatiemaatschappij.

20:00 Aisha Orazbayeva
20:40 pause
21:15 Kali Malone

The Kazakh violinist-composer Aisha Orazbayeva is known for her fearless interpretations of contemporary music and a radical approach to old repertoire. Last year, her recording of Morton Feldmans For John Cagez earned her a Diapason d’Or. Her most recent album, Music for Violin Alone, is a meditation on her own instrument, in which the technique makes unexpected links between works from different style periods. Fully in line with this is Kali Malones new album, The Sacrificial Code. From the limitations of the organ, this American ambience artist develops a static, yet idiosyncratic wealth of colour that stands in counterpoint to the hectic pulse of our performance society.

Aisha Orazbayeva viool

Kali Malone orgel

In samenwerking met Kunstencentrum Vooruit met de steun van Sabam For Culture

Miry
Concertzaal