Deze sopraan en pianist kleuren graag buiten de lijntjes. Nochtans neemt hun programma de lijn zeer ernstig. Net buiten de harmonische grenzen verweeft Lisa Illean drie teksten van Gerard Manley Hopkins tot een intieme zetting van stem en tape. Conlon Nancarrow was dan weer gefascineerd door canons, het lijnenspel par excellence. Dermate gefascineerd was hij zelfs dat hij eertijds geautomatiseerde pianola’s nodig had om zijn eigen versies ervan gespeeld te krijgen. Bernhard Lang ten slotte traceert in zijn cyclus The Cold Trip het silhouet van Schuberts Winterreise, vertrekkend van een thema uit Purcells King Arthur.

" />
Juliet Fraser & Mark Knoop — A Cold Trip / Winterreise
€ 20 / € 15 (reductie) / €5 (-26) / € 0
Di
15.01
20:00

Deze sopraan en pianist kleuren graag buiten de lijntjes. Nochtans neemt hun programma de lijn zeer ernstig. Net buiten de harmonische grenzen verweeft Lisa Illean drie teksten van Gerard Manley Hopkins tot een intieme zetting van stem en tape. Conlon Nancarrow was dan weer gefascineerd door canons, het lijnenspel par excellence. Dermate gefascineerd was hij zelfs dat hij eertijds geautomatiseerde pianola’s nodig had om zijn eigen versies ervan gespeeld te krijgen. Bernhard Lang ten slotte traceert in zijn cyclus The Cold Trip het silhouet van Schuberts Winterreise, vertrekkend van een thema uit Purcells King Arthur.

ENG Juliette Fraser and Mark Knoop like to colour outside the lines. Their programme however takes lines very seriously. Just outside the boundaries of harmony Lisa Illean interweaves three texts by Gerard Manley Hopkins into an intimate composition for voice and tape. Conlon Nancarrow, on the other hand, was fascinated by canons, the interplay of lines par excellence. He was so fascinated that at the time he needed automated pianolas to get his personal brand of hypercomplex polyphony played at all. Lastly, Bernard Lang cycle The Cold Trip traces the silhouette of Schubert’s Winterreise, based on a theme from Purcell’s King Arthur.

Juliet Fraser sopraan

Mark Knoop piano

Dit concert is tevens het nieuwjaarsconcert 2019 voor studenten en personeel van KASK & Koninklijk Conservatorium.

Lisa Illean

– A through-grown earth (2018)

Conlon Nancarrow

– Canons B & C uit Three Canons for Ursula (1988)

Bernhard Lang

– The Cold Trip part 2 (2015)Miry
Concertzaal