Trio Mediaeval — Aquilonis
€ 20 / 15 (red.) / 5 (-26)
archief
miry vocaal
Do
11.02
20:00

Metaforen durven als eens bij het haar getrokken zijn, maar met de zogenoemde aquilonis krijgen we deze keer vat op zowel programma als uitvoerder. Zoals deze wind van noord naar zuid waait, zo ook wervelt het Scandinavische Trio Mediæval al twee decennia over de wereld. Werd het drietal aanvankelijk wereldberoemd met hun interpretaties van middeleeuwse polyfonie, al gauw raakten hun zanglijnen ook verstrengeld met meer hedendaagse kunstmuziek. Getuige daarvan hun passage in MIRY Concertzaal.
Noorse traditionals als Fryd dig du Kristi brud staan er naast Gregoriaanse antifonen en het jongere klankenfiligraan van Engelsman Andrew Smith. Ama is de gebiedende wijs van amare, Latijn voor beminnen, en eveneens is het de titel van Anders Jormins kristalheldere toonzetting van een gedicht van Vergilius. Daarmee zijn we in Rome beland, de zuidelijke eindbestemming van deze avond.

Metaphors abound, but with this aquilonis, we get a grip on both the programme and the performers. Like the aquilonis wind that
blows from north to south, the Scandinavian Trio Mediæval has been whirling around the world for two decades. Initially world-famous for their interpretations of medieval polyphony, their vocal lines soon became intertwined with more contemporary art music. Witness their passage through the MIRY Concert Hall. Norwegian traditionals such as ‘Fryd dig du Kristi brud’ appear alongside Gregorian antiphons and the younger sound filigree of Englishman Andrew Smith. Ama is the imperative of amare, Latin for love, and it is also the title of Anders Jormin’s crystal-clear setting of a poem by Virgil. This brings us to Rome, this ening’s southern and final destination.

Anna Maria Friman stem

Linn Andrea Fuglseth stem

Jorunn Lovise Husan stem

Anoniem

– Salve regina, Gregoriaanse zang
– Salve mater misericordie (13e eeuw)
– Ave rex angelorum (lofzang, 15e eeuw)
– Ecce quod natura (lofzang, 15e eeuw)
– Alleluia a newe werk (lofzang 15e eeuw)
– Benedicta es caelorum regina (14e eeuw)
– Fammi cantar (Lauda) (12e eeuw) (arr. A.M. Friman & L.A. Fuglseth)
– Benedicti e llaudati (lauda) (arr.. A.M. Friman & L.A. Fuglseth)

Traditional Noorwegen (arr A.M. Friman / L.A. Fuglseth)

– Ingen vinner frem til den evige ro 
– Fryd dig du Kristi brud

A. Smith (1971)

– Iosef fili David 
– Ave Regina Caelorum 
– Ave Maris Stella

W. Brooks (1943)

– Vale dulcis amice

A. Jormin ( 1957)

– AmaMiry
Concertzaal