THE SOUND OF BETTISON — BLATTwerk o.l.v. Piet Van Bockstal
Di
17.04
20:00

Het werk van Brits componist Oscar Bettison laat zich moeilijk inpakken. Het veelvuldig gebruik van percussie en rockachtige timbres wijst naar het Hollands minimalisme à la Andriessen, al bezitten Bettisons stukken niet diezelfde obsessieve gestrengheid. Invloeden van het Duitse en Franse modernisme vallen evenmin te loochenen, maar dan met een zacht­ menselijke toets, minder fronsend. Tijdens zijn passage in het Gentse Conservatorium gaat hij samen met studenten aan de slag met eigen materiaal. Vanzelfsprekend zal hij ook een masterclass compositie geven.

The work of the British composer Oscar Bettison is difficult to categorize. His expansive use of percussion and rock­like timbres refer to Dutch minimalism à la Andriessen, although Bettison’s pieces do not possess the same obsessive rigidity. Influences from German
and French Modernism can also not be denied, but then with a soft, human touch, with less of a frown. During his time at the Ghent Conser­vatory, he will be setting to work with students with their own material. And of course, he will be giving a master class in composition.

BLATTwerk ensemble

Piet Van Bockstal muzikale leidingOscar Bettison geeft een masterclass compositie tijdens zijn verblijf in Gent. Gratis toegankelijk voor publiek.

Miry
Concertzaal