Symfonieorkest & Bigband KASK & Conservatorium — Dangerous Liaison
videostill © Ties Kalker
10 / 5 / 0 EUR
archief
Conservatorium op Scène
Do
21.03
20:00

Bert Joris schreef ‘Dangerous Liaison’ voor orkest en bigband in opdracht van deFilharmonie en het Brussels Jazz Orchestra. De titel zegt al veel over de ‘gevaren’ die Joris zag. Wat met de relatie tussen vaste notenwaarden en solo-improvisaties? En welke andere valkuilen schuilen in een onderneming, waarin bepaalde stilistische principes noodgedwongen overboord moeten? In ‘Dangerous Liaison’ benadrukt Joris echter de contrasten tussen beide ensembles: ‘Het kleurenpalet dat de combinatie biedt, is praktisch onuitputtelijk. Het meest geschikte uitgangspunt leek me daarom een lange melodie die in verschillende bezettingen terugkeert.’ Het programma wordt vervolledigd met bijdragen uit Joris’ rijke oeuvre.

Bert Joris’ ‘Dangerous Liaison’ or orchestra and big band was commissioned by deFilharmonie (the Royal Flemish Philharmonic) and the Brussels Jazz Orchestra. The title already says a lot about the ‘dangers’ identified by Joris. What about fixed note values versus solo improvisations? And what other pitfalls lurk in a work, where certain stylistic principles are sure to be thrown overboard? In ‘Dangerous Liaison’ Joris strongly emphasises the contrasts between both ensembles: ‘The colour palette offered by this combination is practically inexhaustible. Therefore I thought the most suitable starting point would be a long melody that returns in different settings.’ The programme is complemented with other contributions from Joris’ rich oeuvre.

Symfonieorkest & Bigband KASK & Conservatorium

Lode Mertens dirigent

B. Joris (1957)

– Dangerous Liaison
– Anna
– Alone at Last
– Time’s on our side

Duke Ellington (1899 – 1974)

– Three black kings: III Martin Luther King (arr. Lode Mertens)Miry
Concertzaal