De zangklas neemt, naar aanleiding van de opendeurdag in KASK & Koninklijk Conservatorium, een duik in veelzijdig Amerikaans repertoire, als afsluiting van een ensemble-project. ‘Ik sluit het gewone in mijn armen, ik verken en zit aan de voeten van het bekende, het lage,’ aldus de invloedrijke Amerikaanse essayist Ralph Waldo Emerson. De praktische, concrete voeling met de alledaagse tastbare werkelijkheid vormt een grondtoon in het Amerikaanse artistieke leven. Van de met hymnes doorspekte experimentele muziek van Charles Ives, over Tin Pan Alley tot het ontroerende genre van de spiritual. Die laatste ontstonden in de grimmige context van de zuidelijke katoenplantages, waar Afro-Amerikaanse slaven het harde labeur verzachtten met gezang.

" />
Studenten zangklas — American Songs
gratis
Zo
28.04
18:00

De zangklas neemt, naar aanleiding van de opendeurdag in KASK & Koninklijk Conservatorium, een duik in veelzijdig Amerikaans repertoire, als afsluiting van een ensemble-project. ‘Ik sluit het gewone in mijn armen, ik verken en zit aan de voeten van het bekende, het lage,’ aldus de invloedrijke Amerikaanse essayist Ralph Waldo Emerson. De praktische, concrete voeling met de alledaagse tastbare werkelijkheid vormt een grondtoon in het Amerikaanse artistieke leven. Van de met hymnes doorspekte experimentele muziek van Charles Ives, over Tin Pan Alley tot het ontroerende genre van de spiritual. Die laatste ontstonden in de grimmige context van de zuidelijke katoenplantages, waar Afro-Amerikaanse slaven het harde labeur verzachtten met gezang.

Our voice students, in association with the School of Arts (KASK) & Royal Conservatory’s Open House Day, will be delving into a multifaceted American repertoire as the final segment of their ensemble project. The influential American essayist Ralph Waldo Emerson once said, ‘I embrace the common, I explore and sit at the feet of the familiar, the low.’ A practical, concrete feeling for everyday tangible reality forms a prevalent theme in American artistic life. From the experimental music of Charles Ives, sprinkled with hymns, to Tin Pan Alley, to poignant spirituals. This last genre evolved in the grim context of southern cotton plantations, where Afro-American slaves softened their hard labour with song.

Vocaal ensemble van studenten zangklas KASK & Koninklijk ConservatoriumMiry
Concertzaal