St George Quintet — The Bullet: Onslow & Beethoven
€ 20 / 15 (red.) / 5 ( - 26)
archief
miry ensemble
Ma
11.01
20:00

George Onslow – laat u niet misleiden door de naam – stond in zijn tijd gekend als ‘de Franse Beethoven’. Hij vuurt in dit concert The Bullet op ons af (en op zichzelf). Het gaat namelijk om een autobiografisch muziekstuk dat een jachtincident beschrijft met schrikbarende gevolgen: Onslow’s oor werd aan flarden geschoten, waardoor hij gedeeltelijk doof zou blijven. Beethoven op zijn
beurt was nog niet helemaal doof toen hij zijn bekende Kreutzer Sonate schreef. Het werk kreeg later een link met Tolstoj’s
gelijknamige novelle, waarin het verhaal verteld wordt van de passionele moord van een jaloerse man op diens vermeend
overspelige vrouw. Samengevat: twee romantische meesterwerken waarin dramatiek en passie een hoofdrol opeisen, dit alles in de virtuoze handen van de musici van het St. George Quintet.

George Onslow ‒ do not be fooled by the name ‒ was known in his day as ‘the French Beethoven’. In this concert, he fires ‘The
Bullet’ at us (and at himself). This is an autobiographical piece that describes a hunting incident with frightening consequences:
Onslow’s ear was shot to shreds, which left him partially deaf. Beethoven, in turn, was not completely deaf when he wrote his
famous ‘Kreutzer Sonata’. The work was later linked to Tolstoy’s eponymous novella, which tells the story of a jealous man’s
passionate murder of his allegedly adulterous wife. In short: two romantic masterpieces in which drama and passion claim a leading role, all in the virtuoso hands of the musicians of the St. George Quintet.

Dit concert is het nieuwjaarsconcert van KASK & Conservatorium

G. Onslow (1784-1853)|

– Strijkkwintet in c mineur, Op. 38 “The Bullet”

L. v. Beethoven (1770-1827)

– vioolsonate nr 9. Op. 47 “Kreutzer Sonate” , arr. voor strijkkwintetMiry
Concertzaal