SOV Young — Verdi, Dvořák & Mendelssohn
gratis
gasten
Vr
15.04

Als MIRY Concertzaal en Symfonieorkest Vlaanderen iets delen is het wel het besef dat de toekomst bij de jeugd ligt. Het symfonisch jeugdorkest SOV Young voegt de daad bij het woord. Half april houden deze jongelingen tussen de 14 en 20 in onze zaal hun tweede jaarlijkse repetitie-vierdaagse, bijgestaan uiteraard door de ervaren musici van Symfonieorkest Vlaanderen. Als klap op de vuurpijl puren ze uit alle pret en hard werk een gratis publiek concert, deze keer met een ietwat religieus getint programma. De heren Verdi, Dvořák en Mendelssohn komen respectievelijk oudtestamentisch, ‘heidens’ en Luthers voor de dag.

One thing the MIRY Concert Hall and the Flanders Symphony Orchestra share in common is the realization that the future lies with young people. The SOV Young symphonic youth orchestra puts its beliefs into practice. In early November, these 14 to 20-year-olds hold the first of their two annual four-day rehearsal sessions in our hall, assisted of course by the experienced musicians of the Flanders Symphony Orchestra. To top off all the fun and hard work, they give a free public concert, this time with a somewhat religiously tinted programme. Verdi, Dvořák and Mendelssohn will be revealed, respectively, as Old Testament, pagan and Lutheran.

Martijn Dendievel dirigent

SOV Young orkest

G. Verdi (1813 – 1901)

– Nabucco: ouverture

A. Dvořák (1841 – 1904)

– Middagheks

F. Mendelssohn (1809 - 1847)

– Symfonie nr. 5, 'Reformatie'i.s.m. Symfonieorkest Vlaanderen

Miry
Concertzaal