SOV Young — Klankraadsels
Gratis
archief
gasten
Za
08.04
20:00

Als MIRY Concertzaal en Symfonieorkest Vlaanderen iets delen is het wel het besef dat de toekomst bij de jeugd ligt. Het symfonisch jeugdorkest SOV Young voegt de daad bij het woord. Begin april houden deze jongelingen de laatste van hun twee jaarlijkse repetitie-vierdaagses, bijgestaan uiteraard door de ervaren musici van Symfonieorkest Vlaanderen. Als klap op de vuurpijl puren ze uit alle pret en hard werk een gratis publiek concert. Elgars Enigma Variaties zijn een publiekslieveling die ze wellicht niet voor het laatste onder de neus krijgen. Of de creatie van de pas afgestudeerde componist Benjamin Windelinckx op evenveel bijval zal mogen rekenen, valt nog even af te wachten, maar de adhoc-bookmakers van zijn alma mater (het Gents conservatorium) zijn alvast optimistisch gestemd.

One thing that the MIRY Concert Hall and the Flanders Symphony Orchestra have in common is knowing that the future lies with the young. The SOV Young symphonic youth orchestra highlights this promise. In early April, these young musicians hold the second of their two annual four-day rehearsal events, assisted of course by the experienced musicians of the Flanders Symphony Orchestra. To top it off, they invest their pleasure and hard work in a free public concert. Elgar’s ‘Enigma Variations’ are an audience favourite that they will no doubt be coming across again. It waits to be seen if the new work by the newly graduated composer Benjamin Windelinckx will leave as great an impression, but the ad hoc gamblers of his alma mater, the Ghent Conservatory, are in keen anticipation.

SOV Young orkest

Martijn Dendievel dirigent

B. Windelinckx (1990)

– ~ ch'a nullo è noto

D. Carwithen (1922-2003)

– Suffolk Suite

E. Elgar (1857-1934)

– Enigma VariatiesMiry
Concertzaal