Simply Quartet — Rijzende sterren
€15 / €10 (red.) / €5 (-26)
archief
miry ensemble
Wo
05.04
20:00

Ontstaan in Shanghai, vervolmaakt in Wenen en sindsdien koers gezet naar het zenit van het muzikale firmament. Ziedaar het alom geprezen Simply Quartet. Vanuit de diverse achtergronden van de spelers (Chinees, Noors en Oostenrijks) onderwerpen ze het bestaande repertoire aan een grondig heronderzoek. Anton Weberns Fünf Sätze für Streichquartett, hoewel atonaal, bezitten nog niet de strenge kilte van zijn later werk. Veeleer horen we de arbeidsvreugde van een jonge kunstenaar die zich uitleeft in sonoor experiment. Omgekeerd lijkt de vroeg oud geworden Schubert in zijn dertiende kwartet met Schilleriaanse melancholie terug naar een verloren wereld van klassieke schoonheid.

Originating in Shanghai, perfected in Vienna, and ever since on course for the zenith of the musical firmament: this is the widely acclaimed Simply Quartet. With their very varied backgrounds (Chinese, Norwegian and Austrian), these players subject the existing repertoire to thorough re-examination. Anton Webern’s Fünf Sätze für Streichquartett, although atonal, does not yet have the strict chill of his later work. We sooner hear the joy of a young artist indulging in sonorous experimentation. Conversely, in his thirteenth quartet, Schubert, grown old too young, looked back with Schillerian melancholy to a lost world of classical beauty.

Simply Quartet ensemble

Danfeng Shen viool

Antonia Rankersberger viool

Xiang Lyu altviool

Ivan Valentin Hollup Roald cello

A. Webern (1883 – 1945)

– Fünf Sätze für Streichquartett

F. Schubert (1797 – 1828)

– Strijkkwartet Nr. 13 ‘Rosamund’Miry
Concertzaal