Ruiskamer: Razen, Genevieve Murphy & Andy Moor
€22 / €19 / €17 PAY WHAT YOU CAN
archief
Ruiskamer
Do
29.02
19:30

Geef toe, een bezetting met harmonium, blokfluit, chalumeau, draailier, basklarinet en serpent zie je zelden of nooit. Het Brusselse ensemble Razen heeft de afgelopen 13 jaar dan ook absoluut een uniek pad uitgestippeld. Een pad dat de luisteraar langs de klassieke wortels van de minimal en de oude muziek resoluut richting horizon leidt.

Razens voornaamste troef: de unieke klankrijkdom van een bijzondere selectie instrumenten.  Het resultaat: intuïtieve, heerlijke glooiende landschappen op een bedje van drone. Noem het voor ons part hybride psychedelische minimal of spectrale oude muziek. Best te bezichtigen op de koptelefoon met je ogen dicht, of nog beter: in het prachtige kader van de MIRY concertzaal.

De Amsterdamse muzikanten Andy Moor en Genevieve Murphy boetseren en beeldhouwen een unieke combinatie van liedjes, poëzie en improvisatie. Moors geïmproviseerde gitaarspel schurkt onweerstaanbaar tegen Genevieve’s teksten aan. Genevieve Murphy staat bekend om haar performance-composities die vertrekken uit zowel verontrustende, poëtische als herkenbare teksten en visuele prikkels. Andy Moor is in onze contreien vooral bekend als gitarist van de cultband The Ex. Samen maken ze even unieke als intrigerende pareltjes perfect op maat van onze Ruiskamer.

19:00 deuren open
19:30 toonmoment GAME + Geneviève Murphy
20:00 Geneviève Murphy + Andy Moor
20:40 pauze
21:00 Razen

A lineup including harmonium, recorder, chalumeau, hurdy-gurdy, bass clarinet and serpent is something you rarely, if ever, see. So the Brussels-based ensemble Razen has definitely layed out a unique path over the past 13 years. A path that leads the listener along the classical roots of minimal and early music resolutely towards the horizon.

Razen’s main asset: the unique richness of sound of a special selection of instruments. The result: intuitive, deliciously rolling landscapes on a canvas of drone. Call it hybrid psychedelic minimal or spectral early music. Best viewed on headphones with your eyes closed, or even better: in the beautiful setting of the MIRY concert hall.

Amsterdam musicians Andy Moor and Genevieve Murphy sculpt a unique combination of songs, poetry and improvisation. Moor’s improvised guitar playing irresistibly tangles with Genevieve’s lyrics. Genevieve Murphy is known for her performance compositions that start from both disturbing, poetic and recognizable lyrics and visual stimuli. Andy Moor is best known in our parts as the guitarist of the cult band The Ex. Together they create gems that are as unique as they are intriguing, perfectly suited to our Ruiskamer.

19:00 doors
19:30 presentation GAME + Geneviève Murphy
20:00 Geneviève Murphy + Andy Moor
20:40 pause
21:00 Razen

i.s.m. VIERNULVIER

Miry
Concertzaal