Roberto Giordano — Pianopoëzie
© Domenico Garrì, Officina Fotografica
15 / 10 / 5 / 0 EUR
archief
MIRY Klavier
Ma
12.02
20:00

De bankierszoon Felix Mendelssohn wist maar al te goed hoe je op geraffineerde wijze een zondag kan doen passeren. Met zijn Lieder ohne Worte konden de salongasten achterover leunend in een fauteuil de innerlijke poëet in zichzelf loslaten en de melodieën denkbeeldig van een tekst voorzien. Tegen deze fijnzinnige maar licht verteerbare karakterstukken, plaatst pianist Roberto Giordano de vier heroïsche ballades van Chopin. Even berucht als geliefd is dit zowel technisch als muzikaal uiterste veeleisende repertoire een kolfje naar de hand van de ex-laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd. Sinds zijn deelname staat hij dan ook bekend als de ‘dichter van de piano’.

The banker’s son Felix Mendelssohn knew all too well how to cunningly make a Sunday pass by. With his Lieder ohne Worte, salon guests, leaning back in an armchair, could unleash the inner poet in themselves and provide the melodies with imaginary lyrics. Against these delicate but easily digestible character pieces, pianist Roberto Giordano sets Chopin’s four heroic ballads. As infamous as it is beloved, this repertoire, both technically and musically extremely demanding, is right up the alley of the ex-laureate of the Queen Elisabeth Competition. Since his participation, therefore, he has been known as the ‘poet of the piano’.

Roberto Giordano piano

F. Mendelssohn (1809–1847)

– Lieder ohne Worte, Op.53

F. Chopin (1810–1849)

– 4 BalladesMiry
Concertzaal