Ralph Van Raat & Mirek Coutigny — Minimale klankschappen
€15 / €10 / €5
archief
MIRY Klavier
Ma
27.11
19:00

‘Weinig’ duidt niet noodzakelijk ‘schaarste’ aan. ‘Repetitief’ is dan weer allesbehalve synoniem met monotoon. En dat ook ‘minimalisme’ een rekbaar begrip is, weet pianist Ralph Van Raat maar al te goed. Hij combineert het sterk ritmisch gedreven Phrygian Gates van John Adams’ jonge jaren met de eerder meditatieve Scandinavische verstilling van Arvo Pärt. Net zo ambieert Mirek Coutigny een ambivalente ambient-esthetiek. Zijn laatste elektro-akoestische plaat heet Through Empty Landscapes and New Beginnings. Die titel neemt de van oorsprong klassiek geschoolde pianist ernstig, want hij trekt er in MIRY – gelukkig enkel letterlijk – de stekker uit. In een onverwachte plotwending arrangeerde hij zijn muziek terug naar pianotrio, een instrumentencombinatie waarmee het voor hem allemaal begon.

19:00 Ralph Van Raat
20:30 Mirek Coutigny

‘Few notes’ does not necessarily indicate ‘scarcity of notes’. ‘Repetitive’ is anything but synonymous with ‘monotonous’. ‘Minimalism’ is indeed a quite an elastic concept. This pianist Ralph Van Raat knows all too well. He combines the rhythmically driven Phrygian Gates of John Adams’ early years with the rather meditative Scandinavian stillness of Arvo Pärt. Similarly, Mirek Coutigny aspires to an ambivalent ambient aesthetic. His latest electro-acoustic album is called Through Empty Landscapes and New Beginnings. The originally classically trained pianist takes that title seriously, as he pulls the plug on it – fortunately only literally. In an unexpected plot twist, he arranged his music back to piano trio, an instrument combination that was very dear to his heart during his student years.

19:00 Ralph Van Raat
20:30 Mirek Coutigny

Ralph Van Raat piano

Mirek Coutigny piano

John Adams (1947)

– Phrygian Gates

Mirek Coutigny

– Through Empty Landscapes and New BeginningsMiry
Concertzaal