Passio super Galli cantu — Vlaams Radio Koor o.l.v. Jan Schweiger
Zo
27.05
16:00

Het Vlaamse Radio Koor brengt hulde aan zijn voormalig chef­dirigent en ‘peetvader’ van de hedendaagse koormuziek, Vic Nees. Zijn Passio super Galli cantu werd gecomponeerd als tegenhanger van de drie passies van Jacobus Gallus (1550-­1591) en krijgt het gezelschap van zes componisten, die allemaal op één of andere manier verwant zijn met zijn muzikale nalaten­schap. Net als Vic gaven generatiegenoten Morten Lauridsen en Arvo Pärt koormuziek opnieuw een prominente plaats in ons moderne era. Ook de jongere generatie is vertegenwoordigd. Jan Van der Roost en Ēriks Ešenvalds bezitten eveneens dat unieke talent om kwalitatieve muziek te schrijven die bovendien een groot publiek aanspreekt en graag door amateurkoren uitgevoerd wordt. De walsen van Frédéric Devreese, ten slotte, geven ritme aan het programma.

The Vlaams Radio Koor pays homage to former conductor­director and godfather
of contemporary choral music, Vic Nees. His Passio Super Galli Cantu was written as a counterpart to the three Passions by Jacobus Gallus (1550­-1591) and will be in the company of six more composers, all of whom have some relationship to his musical legacy. Like Vic Nees, his contemporaries Morten Lauridsen and Arvo Pärt once again gave choral music a prominent place in our modern era. The younger genera­tion is here as well. Jan Van der Roost and Ēriks Ešenvalds equally possess that unique talent for composing high­level music that appeals to a wide audience and is gladly performed by amateur choirs. Finally, the concert takes on added rhythm with waltzes by Frédéric Devreese.

Vlaams Radio Koor

Jan Schweiger dirigent

Koenraad Sterckx piano

V. Nees (1938­-2013)

– Passio super Galli cantu

F. Devreese (1929)

– Valse première
– Valse sacrée
– Valse d'un soir

M. Lauridsen (1943)

– Where have the actors gone
– Nocturnes: III. Sure on this shining night

J. Van der Roost (1956)

– Of moon and sun

A. Pärt (1935)

– Da pacem domine

Ē. Ešenvalds (1977)

– The time has comeIn samenwerking met Vlaams Radio Koor & Koorlink

Miry
Concertzaal