Operaproject KASK & Conservatorium — SERSE
archief
Conservatorium op Scène
20.02
— 21.02

In het jaar 480 voor Christus daverde het oude Griekenland op zijn grondvesten. De perzische koning Xerxes startte een militaire
campagne die voor altijd in de geschiedenisboeken gegrift zal blijven. Händels versie van de feiten, gebaseerd op teksten van Herodotus, werd voor het eerst uitgevoerd in 1738. En ondanks zijn bloederige oorsprong vond de componist toch ruimte voor de nodige dosis humor. U krijgt een zeer ironisch libretto, vol scherpe dialogen en verdoken humor en een verhaal dat zich in sneltempo voltrekt. Een stevige kluif voor onze jonge garde zangers en instrumentalisten, en de regisseur, die alles binnen ongekende nieuwe perken dient te houden.

In the year 480 B.C., the Persian king Xerxes started a military campaign that will be engraved in the history books forever. Handel’s
version of the facts, based on texts by Herodotus, was first performed in 1738. And despite his bloody origins, the composer found room for the necessary amount of humour. Prepare yourself for a very ironic libretto, full of sharp dialogues and hidden humour, and a story that happens at a fast pace. A tough job for our young singers and instrumentalists, and the stage director, who will have to keep everything within unprecedented new boundaries.

Miry
Concertzaal