Masterclass met B’Rock Orchestra
€ 0
archief
Conservatorium op Scène
Do
23.01
17:30

Op 23 januari zullen studenten uit de richting klassieke muziek werken aan de Onvoltooide Symfonie van Schubert. Dat doen ze onder de deskundige leiding van muzikanten van B’Rock Orchestra. De bedoeling van deze masterclass is dat de studenten leren werken aan groepsklank en samenspel. Deze masterclass wordt niet geleid door een dirigent, maar door concertmeester Jakob Lehmann.

 

De symfonie wordt als onvoltooid beschouwd omdat ze bestaat uit twee delen in plaats van vier zoals gebruikelijk bij symfonieën. Schubert werkte in 1822 aan de symfonie. Waarom hij stopte met het werken aan deze compositie, is niet bekend. Wel heeft Schubert de twee delen in 1823 aangeboden aan de Steiermärkischen Musikverein, wat erop wijzen kan dat Schubert zelf het werk in tweedelige vorm wellicht toch als voltooid beschouwde. Het raakte aanvankelijk in de vergetelheid en beleefde zijn première pas op 17 december 1865, toen Johann von Herbeck het in Wenen uitvoerde.

 

Om 17:30 wordt de masterclass afgesloten met een gratis toonmoment in MIRYconcertzaal. Wees welkom!

On 23 January, our students will work with Schubert’s Unfinished Symphony. They will do so under the expert guidance of musicians from B’Rock Orchestra. The intention of this masterclass is that the students learn to work on group sound and playing together. This master class is not led by a conductor, but by concert master Jakob Lehmann.

 

The symphony is unfinished because it consists of only two parts instead of four as is usual with symphonies. Schubert worked on the symphony in 1822. Why he stopped working on this composition is unknown. Schubert did, however, offer the two parts to the Steiermärkischen Musikverein in 1823, which may indicate that Schubert himself considered the work in two-part form to be complete. It initially fell into oblivion and only premiered on December 17, 1865, when Johann von Herbeck performed it in Vienna.

 

At 17:30 the masterclass will be concluded with a free concert in the MIRY concert hall. Feel free to come!

Miry
Concertzaal