Johan Huys, Arne Deforce & Daan Vandewalle — GROKKING IMPROVISATIONS / DE PROFUNDIS
€ 20 / € 15(reduct.) / €5 (-26)/ € 0
Do
31.01
20:00

Johan Huys, organist, klavecinist, pianist en ere-directeur van het Koninklijk Conservatorium Gent, beweegt zich even vlot in oud als in hedendaags repertoire. Uit een toevallige muzikale ontmoeting met cellist Arne Deforce, alumnus en gastdocent aan datzelfde conservatorium, ontstond het project Grokking Improvisations. Hun akoestisch avontuur leidde ondertussen tot een eerste CD-opname. Ook in het werk van Frederic Rzewski’s, dat weliswaar grondig is doorgecomponeerd, speelt improvisatie een belangrijke rol. In A Nihilist Theory of Improvisation schrijft hij daarover: “Op elk moment vormt zich een nieuw universum. Dat universum, anders dan het fysieke heelal, (…) is een eindeloze reeks van kleine big bangs, waardoor voortdurend nieuwe universums worden geschapen.” Dat is ook het geval in zijn De Profundis, waarvoor Rzewski de tekst van Oscar Wilde’s gevangenisbrief aan Bosie als uitgangspunt nam. Het werk wordt vertolkt door Daan Vandewalle.

Johan Huys, organist, harpsichordist, pianist and honorary director of the Royal Conservatory of Ghent, feels at ease in both old as well as contemporary repertoire. A chance musical encounter with cellist Arne Deforce, alumnus and guest lecturer at the same conservatory, gave rise to the Grokking Improvisations project. In the meantime, their acoustic adventure led to a first CD recording. Although generally through-composed, improvisation also plays an important role in the work of Frederic Rzewski’s. In A Nihilist Theory of Improvisation he comments: “At any moment a new universe is forming. That universe, unlike the physical universe, (…) is an endless series of small big bangs, constantly creating new universes.” This is also the case in his De Profundis, for which Rzewski took Oscar Wilde’s prison-letter to Bosie as a starting point. The piece will be performed by Daan Vandewalle.

Johan Huys piano

Arne Deforce cello

Daan Vandewalle piano

Mario Debaene grafisch ontwerp

Dit concert is tevens het nieuwjaarsconcert 2019 van de Hogeschool Gent.

Frederic Rzewski - De Profundis (voor sprekende pianist), tekst Oscar Wilde (1994) Johan Huys & Arne Defore - Grokking ImprovisationsMiry
Concertzaal