Hey, Kronos en Arditti, there’s a new kid on the block. ‘Our leading new-music foursome’, zo werd JACK onlangs nog genoemd door een journalist van de New York Times. Net als voornoemde kwartetten, bij wie de leden overigens in de leer waren, neemt het ensemble een rol op als pleitbezorger van klassieke muziek van vandaag. In The Wind in High Places van John Luther Adams verwordt het kwartet tot een grote eolische harp, waarin een etherisch spel van natuurlijke harmonieken en open snaren ontstaat. Clara Iannotta’s Dead Wasps heeft een gelijkaardige atmosferische invalshoek, al snijden de texturen meer in het vel dan het vriendelijke briesje dat eraan voorafging. Alle expressieve registers gaan ten slotte open in Wolfgangs Rihms bekende derde strijkkwartet, mild afgekruid met een paar nostalgische blikken richting de muziek van Gustav Mahler. " />
JACK Quartet (online event) — Ianotta, Adams & Rihm
archief
MIRY Kamermuziek
Wo
19.01
20:00
Hey, Kronos en Arditti, there’s a new kid on the block. ‘Our leading new-music foursome’, zo werd JACK onlangs nog genoemd door een journalist van de New York Times. Net als voornoemde kwartetten, bij wie de leden overigens in de leer waren, neemt het ensemble een rol op als pleitbezorger van klassieke muziek van vandaag. In The Wind in High Places van John Luther Adams verwordt het kwartet tot een grote eolische harp, waarin een etherisch spel van natuurlijke harmonieken en open snaren ontstaat. Clara Iannotta’s Dead Wasps heeft een gelijkaardige atmosferische invalshoek, al snijden de texturen meer in het vel dan het vriendelijke briesje dat eraan voorafging. Alle expressieve registers gaan ten slotte open in Wolfgangs Rihms bekende derde strijkkwartet, mild afgekruid met een paar nostalgische blikken richting de muziek van Gustav Mahler.

Hey, Kronos and Arditti, there’s a new kid on the block. JACK was recently described as ‘our leading new-music foursome’ by a New York Times critic. Like the aforementioned quartets, with whom JACK members apprenticed, the ensemble takes on the role of advocates for classical music today. With ‘The Wind in High Places’ by John Luther Adams, the quartet turns into a large aeolian harp, in which an ethereal play of natural harmonics and open strings emerges. Clara Iannotta’s ‘Dead Wasps’ has a similar atmospheric approach, although the textures cut more into the skin than the gentle breeze that preceded it. All expressive registers are ultimately opened in Wolfgang’s Rihm’s famous 3rd String Quartet, mildly seasoned with a few nostalgic glances towards the music of Gustav Mahler.

Christopher Otto viool

Austin Wulliman viool

John Pickford Richards altviool

Jay Campbell, cello

Rodericus (14e eeuw)

– Angelorum Psalat

J. L. Adams (1953)

– The Wind in High Places

C. Iannotta (1983)

– Dead wasps in the jam-jar (iii)

W. Rihm (1952)

– Strijkkwartet nr. 3Miry
Concertzaal