Gounod gothique — Vlaams Radio Koor o.l.v. Hervé Niquet
€20­ - 15 - ­0
Di
13.03
20:00

Charles Gounod blaast in 2018 tweehonderd kaarsjes uit. We kennen de man allemaal van het overbekende Ave Maria (naar Bach), en misschien doet de duivelse opera Faust ook wel nog een belletje rinkelen. Minder bekend is Gounods bewondering voor de muziek uit de renaissance. Tijdens de vier jaren waarin hij als Prix de Rome­-winnaar in de Académie de Rome resideerde, gaf Gounod zich over aan de studie van de zestiende­-eeuwse koormuziek, en in het bijzonder aan de werkcatalogus van Giovanni Pierluigi da Palestrina. Gounods a capella Messe vocale, waarvan de enige bestaande kopie recent is teruggevonden, klinkt als een ode aan zijn zestiende-­eeuwse voorganger. Het Vlaams Radio Koor en Hervé Niquet brengen hulde aan deze componist met de hercreatie van een mis die wellicht sinds het einde van de negentiende eeuw niet meer is uitgevoerd. Ter vergelijking zingen ze een motet van Gounods model, Palestrina, en laten ze Gounods visie horen op de Zeven Laatste Woorden.

In 2018, Charles Gounod would be blowing out 200 candles. We all know him thanks to his ubiquitous Ave Maria (after Bach), and maybe the devilish opera Faust rings a bell. Less well known is Gounods admiration for Renaissance music. During the four years in which he resided at the Académie de Rome as winner of the Prix de Rome, Gounod devoted himself to the study of 16th­-century choral music, notably the working catalogue of Giovanni Pierluigi da Palestrina. Gounods a capella Messe vocale, whose only surviving copy has recently been discovered at the Austrian National Library in Vienna, sounds like an ode to his 16th­-century predecessor.
The Flemish Radio Choir and Hervé Niquet present an ode to this composer with the re­crea­tion of a mass that had not been performed since the end of the 19th century. For compari­son, they sing a motet by Gounod’s model, Palestrina. They also present Gounod’s vision 
of the ‘Seven Last Words’.

Vlaams Radio Koor

Hervé Niquet dirigent

C. Gounod (1818­-1893)

– Messe vocale
– Les sept paroles du Christ sur la croix

G. P. da Palestrina (ca. 1525­-1594)

– Paucitas dierum meorum. Manus tuæ DomineIn samenwerking met Vlaams Radio Koor

Miry
Concertzaal