Georg Friedrich Händel SERSE – geannuleerd
€ 15/€ 5
archief
Conservatorium op Scène
28.03
— 29.03

Vanwege preventieve richtlijnen omtrent het coronavirus moeten we helaas al onze publieke evenementen tot aan de start van de paasvakantie (04/04/2020) annuleren. Tickethouders worden door ons ticketbureau terugbetaald.

 

 

Brexit of niet, cultureel gezien was Europa steeds één grote interculturele en multiculturele ruimte. Händel, de bekende ‘Londense’ componist, groeide op in Saksen en Brandenburg, en werd groot als componist in Rome, Firenze en Venetië. Zijn opera Serse vertelt bovendien een verhaal dat speelt in het Midden-Oosten, vandaag Europa’s oorlogsveld en vijandbeeld, maar ooit Europa’s bakermat. Het verhaal gaat over koning Serse, aan de macht in wat nu Syrië, Irak en Iran heet, en over zijn militaire campagne die haar weg naar de geschiedenisboeken vond. Händels versie van de feiten, gebaseerd op teksten van de Griekse auteur Herodotus, werd voor het eerst uitgevoerd in 1738. Ondanks zijn bloederige oorsprong vond de componist ruimte voor de nodige humor. U krijgt een zeer ironisch libretto, vol scherpe dialogen en verdoken humor en een verhaal dat zich in sneltempo voltrekt.

As a cautionary measure with regards to the corona virus we have to cancel all our public events until Easter Holidays (4/04/2020).

 

Brexit or not, from a cultural point of view, Europe has always been one large intercultural and multicultural area. Händel, the well-known ‘London’ composer, grew up in Saxony and Brandenburg, and flourished as a composer in Rome, Florence and Venice. His opera Serse tells a story that takes place in the Middle East, today Europe’s war zone, but once Europe’s cradle. The story is about King Serse and his military campaign that found its way into the history books. Händel’s version of the facts, based on texts by the Greek author Herodotus, was first performed in 1738. Despite his bloody origins, the composer found room for the necessary humor. Prepare yourself for an ironic libretto, full of sharp dialogues and hidden comedy, and a story that unfolds at lightning speed.

Voorstellingen:
ZA 28.03 - 15:00
ZA 28.03 - 20:00
ZO 29.03 - 15:00
ZO 29.03 - 20:00

Miry
Concertzaal