Game of Idiophones — GAME Kaja Farszky & Simon Florin
€10­ - 5 - ­0
Wo
13.12
20:00

Kaja Farszky en Simon Florin zijn beiden als percussionist actief in de master na master Hedendaagse Muziek. Voor dit concert laten ze het leeuwendeel van hun instrumenten echter in de kleedkamer en bedienen zich in de plaats van gebaren, woorden en een panoplie aan huis-­ tuin-­ en keukenvoorwerpen. Het werk van Simon Steen­-Andersen en François Sarhan laat zich dan ook omschrijven als theater voor muzikanten. Hoewel surrealistisch getint en niet zelden humoristisch van aard komen hun composities enkel met een gezonde dosis virtuositeit tot hun recht. Dat laatste is beslist van toepassing op b van Simon Løfler, een stuk voor de volstrekt onwaarschijnlijke fluorofoon, dat het midden houdt tussen noise­ ballet en lichtontwerp. Ook Belgisch componist Frédéric Verrières, ten slotte, heeft een beeldende achtergrond en is naar het schijnt niet vies van een beetje live bruitage.

As percussionists, Kaja Farszky and Simon Florin are both part of the advanced master programme in Contemporary Music. For this concert, they will be leaving the majority of their instruments backstage, and instead make use of gestures, words and a panoply of household and garden implements. The work of Simon Steen­-Andersen and François Sarhan can consequently be described as theatre for musicians. With a surrealistic tendency, and not infrequently humorous in nature, their compositions come into their own with just a healthy dose of virtuosity. This is certainly the case for the work b by Simon Løfller, a piece
for the utterly improbable fluorofoon or flourophone, which is somewhere in the middle between noise ballet and light design. Finally, the Belgian composer Frédéric Verrières comes from a visual background, and rumour has it that he is not in the least afraid of live sound effects

GAME

Simon Florin

Ana Filipa Botelho

Kaja Farszky

Hanna Kölbel

Quentin Meurisse

Carlo Siega

Francisco Escalante gastmuzikant

S. Steen-­Andersen (1976)

– Difficulties Putting It into the Practice

S. Løfller (1981)

– b

F. Verrières (1968)

– 78 Pieces of Film

F. Sarhan (1972)

– Analogy Fair
– Homework
– SituationsMiry
Concertzaal