GAME & Marlies Debacker
€ 15 / 10 (red.) / 5 (-26)
archief
miry ensemble
Do
23.12
20:00

De Belgische Marlies Debacker mag je met recht en reden een muzikale duizendpoot noemen. Ze is actief als hedendaags klassiek muzikante met haar Trio Abstrakt, maakt deel uit van het improvisatiecollectief IMPAKT, doceert improvisatie aan de HFMT Köln, concerteert als freejazz pianiste en neemt de rol van curator op bij het Platform Nicht Dokumentierbarer Ereignisse. Op vraag van GAME, het Ghent Advanced Master Ensemble, zakt ze nu naar Gent af om er met hen een concertprogramma te co-cureren. Tijdens een driedaagse workshop neemt ze de studenten op vleugels van haar haar veelzijdige praktijk mee in een klankuniversum dat schippert tussen geïmproviseerde en gecomponeerde muziek.

Marlies Debacker can rightly be called a Belgian musical jack-of-all-trades. She is active as a contemporary classical musician with her Trio Abstrakt, is a member of the IMPAKT improvisation collective, teaches improvisation at Cologne’s HFMT University of Music, performs as a free jazz pianist and assumes the role of curator with the Platform Nicht Dokumentierbarer Ereignisse (Platform of Non-documentable Events). At the request of GAME, the Ghent Advanced Master Ensemble, she now comes to Ghent to co-curate a concert programme with them. During a three-day workshop, she will take students on the wings of her versatile practice into a sound universe that hovers between improvised and composed music.

Marlies Debacker piano

GAME ensemble

Miry
Concertzaal