Elliott Harrison & Sjors van der Mark
€ 5
archief
MIRY Solorecital
Wo
19.05
20:00

Ziedaar, een dubbele affiche met twee rabouten van GAME, het Ghent Advanced Master Ensemble. Elliot Harrison en Sjors van der Mark bouwen hun concert op met enkele solo’s uit de erg recente muziekgeschiedenis aaneengerijgd met enkele improvisaties in duo. Onder andere het imposante Grab It! van Jacob ter Veldhuis staat aangekondigd alsook Christian Bock’s met de Griffin Poetry Prize bekroonde gedicht Eunoia.

 

Percussionist Elliott Harrison (Canada) is de veelzijdigheid zelve. Klassieke orkestmuziek of hedendaagse kamermuziek: no problemo. Maar ook van jazz,  rock, funk, muziektheater, body percussion en spoken word heeft de kerel kaas gegeten. Dat worden dus pièces en forme de strange fruit.

 

Gitarist Sjors van der Mark (Nederland) zoekt graag de grenzen op. Die van hemzelf, de muziek en zijn instrument. Op zowel klassieke als elektrische gitaar surft hij de sonorische horizon af.

Behold, a double bill featuring two rebels rousers from GAME, the Ghent Advanced Master Ensemble. Elliot Harrison and Sjors van der Mark build up their concert with solo compositions from very recent music history strung together with some improvisations in duo. The impressive Grab It! by Jacob ter Veldhuis is announced as well as Christian Bock’s Griffin Poetry Prize-winning poem Eunoia.

 

Percussionist Elliott Harrison (Canada) is the versatility himself. Classical orchestral music or contemporary chamber music: no problemo. But he also knows his way around jazz, rock, funk, musical theatre, body percussion and spoken word. So these will be pièces en forme de strange fruit.

 

Guitarist Sjors van der Mark (Netherlands) likes to push the boundaries. Those of himself, the music and his instrument. On both classical and electric guitar he surfs the sonorous horizon.

Jacob TV

– Grab It!

Matthew Shlomowitz

– Hi-Hat & Me

Christian Bock

– Eunoia (fragmenten)

Giel Vleggaar

– Aiming for Ecstasy

Sjors van der Mark & Elliot Harrison

– improvisatiesMiry
Concertzaal