EL CANT DELS OCELLS — Koor Conservatorium Gent o.l.v. Johan Duijck
€ 5 - ­0
Do
08.03
20:00

Het Catalaanse volkslied El cant dels ocells (‘Het gezang van de vogels’) werd over de hele wereld bekend toen Pablo Casals, peetvader van de cellisten, het op zijn concerten als toegift begon te spelen. Johan Duijck, huiskoordirigent van het Conservatorium, pendelt al jaren heen en weer tussen Gent en Barcelona, waar hij koordirectie doceert aan de Escola Superior de Música de Catalunya. Als groot bewonderaar en kenner van de Catalaanse cultuur stelde hij een aantrekkelijk concertprogramma samen waarin grootvaders, vaders, zonen en kleinkinderen hand in hand staan: Casals, Montsalvatge, Oltra en enkele van de huidige ESMUC­studenten, die naar aanleiding van dit concert een compositieopdracht kregen. Kern van het concert wordt A Ceremony of Canticles, op teksten van de middeleeuwse mysticus Ramon Lull (1232­-1316). Deze intrigerende compositie voor meisjeskoor en harp werd geschreven door een Catalaan van allochtone afkomst – het gezang van een vreemde vogel.

The Catalonian folk song El cant dels ocells (‘The Song of the Birds’) became known around the world when Pablo Casals, godfather of cellists, began playing it as an encore after his concerts. Johan Duijck, the Conservatory’s house choir conductor, has commuted back and forth for years between Ghent and Barcelona, where he teaches choir direction at the Escola Superior de Música de Catalunya. As a great admirer and aficionado of Catalonian culture, he proposed an attractive concert programme in which grandfathers, fathers, sons and grandchildren all stand side by side: Casals, Montsalvatge, Oltra and several of today’s students at the ESMUC, who completed composition assignments with this concert in mind. The heart of the concert is ‘A Ceremony of Canticles’, based on texts by the medieval mystic Ramon Lull (1232­1316). This intriguing composition for girls’ choir and harp was composed by a Catalonian from an allochtone background – the song of a strange bird.

Koor Conservatorium Gent

Johan Duijck dirigentMiry
Concertzaal