Charlotte & Aaron Wajnberg — An die Nachtigall
€ 20 / € 15 /€ 5 / €  0
Wo
20.02
20:00

Naast Wolf en andere grootheden van het Duitse liedrepertoire zoals Schubert, Brahms en Mahler, is Joseph Marx de benjamin van de bende. Al vroeg betoonde hij zich een begenadigd toondichter, maar voor de geschiedenis kwam hij een tikje te laat. Nu ja, romantici zijn altijd wel wat te laat geboren. Dat zullen zijn bekendere collega’s zeker beamen. Ook Schubert en compagnie putten gretig uit het rijke en niet zelden hartverscheurende oeuvre van de Duitse lyriek: Rilke, Heine, Marianne von Willemer… Gefundenes Fressen voor Charlotte en Aaron Wajnberg. Het duo liet zich onder meer opmerken tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang 2018, waar ze unaniem geprezen werden voor hun stilistische veelzijdigheid. Charlotte werd er bovendien laureate en mocht de publieksprijs van Klara/Canvas in ontvangst nemen.

Among Hugo Wolf and the other greats of the German lieder repertoire, such as Schubert, Brahms and Mahler, Joseph Marx is the Benjamin of the bunch. He revealed himself as a gifted tone poet at an early age, but he arrived a bit late for the annals of history. Arguably, romantics are always born a bit late. His better-known colleagues would certainly agree. Schubert and company also borrowed from the rich and often heartrending oeuvre of German lyricism: Rilke, Heine, Marianne von Willemer, etc. For Charlotte and Aaron Wajnberg, it is all Gefundenes Fressen. This duo has made its mark, among others, at the Queen Elizabeth Competition for Voice in 2018, where they were unanimously praised for their multifaceted range of styles. Charlotte was moreover named laureate and was awarded the Klara/Canvas Prize.

Charlotte Wajnberg Sopraan

Aaron Wajnberg Piano

Liederen van Schubert, Brahms, Mahler, Marx & WolfMiry
Concertzaal