BLATTWERK — Repliek op Ligeti
Di
29.01
20:00
Blattwerk is de naam van het creatie-ensemble van KASK & Koninklijk Conservatorium. Studenten uit de instrumentklassen, wagen zich aan de uitvoering van werk van de compositiestudenten. In dit project draait alles rond de Tien stukken voor blaaskwintet van György Ligeti, misschien wel de meest goedmoedige avant-gardist van allemaal. De verzameling karakterstukken, in zogeheten micropolyfone stijl, munten uit in helderheid van idee en bewijzen dat experiment en muzikale expressie volkomen verenigbaar zijn. Studenten compositie creëren een muzikaal antwoord op Ligeti’s reeks. Het project wordt geleid door hoboïst en specialist hedendaagse muziek Piet Van Bockstal.

BLATTwerk, each year a number of students gather under that name to create new music, and in particular to create work of the composition students. In this edition everything revolves around the Ten pieces for wind quintet by György Ligeti, perhaps te most good-natured avant-gardist of them all. This collection of character pieces, in the so-called micropolyphonic style, excels in clarity of idea and proves that experiment and musical expression are perfectly compatible. Contributions from our composition class offer a musical answer to this series. The ensemble will work under the supervision of Piet Van Bockstal, oboe teacher and contemporary music specialist.

György Ligeti

– Tien stukken voor blaaskwintet (1968)

Muzikale antwoorden van studenten compositie KASK & Koninklijk Conservatorium (2018Miry
Concertzaal