Livestream: Belgian Brass
archief
miry ensemble
Zo
18.04
20:00

Het koperensemble Belgian Brass is ontstaan uit het voormalig kwintet Belgian Brass Soloists. Artistiek leider Manu Mellaerts breidde de groep uit met het oog op een verhoogd dynamisch bereik en een groter artistiek kleurenpalet Vandaag kan hij rekenen
op een twaalftal blazers die allen een solistenplaats in een symfonisch orkest bekleden. De toevoeging van slagwerk en een
gezonde dosis experiment qua opstelling ten slotte maken van Belgian Brass een moderne, flexibele maar toch herkenbare
formatie. Geen wonder dat ze zich wagen aan een haast onbeperkt scala aan muziekgenres: van renaissance tot hedendaags, van
symfonisch tot pop, van ernstig tot ludiek…

The Belgian Brass ensemble originated from the former Belgian Brass Soloists quintet. Artistic director Manu Mellaerts expanded
the group with a view to an increased dynamic range and a wider artistic colour palette. Today, he can count on a dozen wind players who all occupy soloist positions in symphonic orchestras. Finally, the addition of percussion and a healthy dose of experiment in terms of arrangement make Belgian Brass a modern, flexible, yet recognizable formation. It is no wonder that they
venture into an almost unlimited range of musical genres, from renaissance to contemporary, from symphonic to pop, from serious to playful…

Miry
Concertzaal