AKRATA — Daan Vandewalle & Ensemble, Piet Van Bockstal & Johannes Kalitzke
€10­ - 5­ - 0
Vr
16.02
20:00

Met een thema als de Middellandse Zee kunnen we uiteraard niet om Griekenland heen. Iedereen met een hart voor experiment en avant­garde weet dat de bakermat van onze beschaving ook in de twintigste eeuw gebloeid heeft. Opvallend is hoe zelfs de grootste beeldenstormers zich steeds bewust blijven van hun eerbiedwaardige wortels. Iannis Xenakis’ Akrata, dat ‘puur’ betekent, is een opmerkelijk voorbeeld. Het is volstrekt wiskundig van opbouw, maar het klinkt als muziek uit een vroegere ritus. Xenakis’ minder bekende collega Nikos Skalkottas mag dan wel strikt genomen tot de Tweede Weense School worden gerekend, zijn liefde voor Griekse volksmuziek maakt van zijn Derde Pianoconcerto een relatief toegankelijk stuk.  Het concert opent met een fris stukje muziektheater voor blaaskwintet, Opus Number Zoo van Luciano Berio.

With the Mediterranean Sea as our theme, we must also have our eye on Greece. Everyone with a heart for experimentation and the avant­garde knows that this cradle of our civilization also bloomed in the 20th century. It is striking to not how much even the greatest iconoclasts continue to be aware of their venerable roots. Iannis Xenakis’ Akrata, which means ‘pure’, is a noteworthy example. Its structure is completely mathematical, yet it sounds like music from a ritual from earlier times. Xenakis’ less well­known colleague Nikos Skalkottas might strictly be considered part of the Second Viennese School, but his love of Greek folk music makes his ‘Third Piano Concerto’ a relatively approachable work. The concert opens with a fresh work of musical theatre for wind quintet, Opus Number Zoo by Luciano Berio.

Daan Vandewalle piano

Piet Van Bockstal hobo, Engelse hoorn, leiding ensemble

L. Berio (1925-­2003)

– Opus Number Zoo

I. Xenakis (1922­-2001)

– Akrata

N. Skalkottas (1904-­1949)

– Concerto nr. 3 voor piano en tien blazersMiry
Concertzaal