Ruiskamer: William Basinski, Lukas De Clerck, GAME
€22 / €19 / €17 PAY WHAT YOU CAN
archief
Ruiskamer
Wo
17.04
19:30

William Basinski – legendarisch Amerikaans muzikant en componist van beroep – verlegt al meer dan 30 jaar de creatieve grenzen van zijn klassieke opleiding met experimentele media. Hij gebruikt daarbij verouderde technologie en analoge tapeloops, waarmee hij betoverende en melancholische soundscapes weeft.  Zijn favoriete onderwerpen: de vluchtigheid van het leven, het geheugen en het mysterie van de tijd.

Zijn magnum opus – het epische 4-disc meesterwerk ‘The Disintegration Loops’ – werd overladen met lof op internationaal niveau. Pitchfork plaatste in 2004 tussen de top albums van het jaar en prees de heruitgave in 2012 met een zeldzame perfecte score van 10. 

Basinski maakte ook furore met installaties en films in samenwerking met kunstenaar-filmmaker James Elaine, maakte de muziek voor de opera ‘The Life and Death of Marina Abramovic’ en toert momenteel de wereld rond met zijn nieuwste werk ‘On Time Out of Time’ onder de arm. 

Lukas De Clerck is muzikant en geluidskunstenaar en woont in Brussel. Hij is gepassioneerd door de Aulos, een oude Grieks-Romeinse dubbele pijp met rieten die grofweg een millennium geleden in onbruik raakte.

Na enkele jaren van diepgravend onderzoek naar het maken van Aulos-rieten en het bespelen van replica’s van oude instrumenten, deelt hij nu zijn autodidactische werk op een podium. Vanuit het verlangen om het instrument te ontdoen van zijn raadselachtige verleden, creëerde De Clerck een nieuwe, hedendaagse Aulos: De Telescopische Aulos van Atlas…

Het voorpogramma wordt voorzien door de studenten van GAME.

De creatie van de Telescopische Aulos is mogelijk gemaakt door de steun van Vlaanderen, Staat der Kunsten en coproducenten STUK, Sonic Acts en de Bijloke.

William Basinski – legendary American musician and composer by trade – has been pushing the creative boundaries of his classical training with experimental media for more than 30 years. He uses obsolete technology and analog tape loops to weave enchanting and melancholic soundscapes.  His favorite subjects: the fleetingness of life, memory and the mystery of time.

His magnum opus – the epic 4-disc masterpiece ‘The Disintegration Loops’ – was showered with praise internationally. Pitchfork ranked it among the top albums of the year in 2004 and praised its 2012 reissue with a rare perfect score of 10. 

Basinski also created a furor with installations and films in collaboration with artist-filmmaker James Elaine, created the music for the opera ‘The Life and Death of Marina Abramovic’ and is currently touring the world with his latest work ‘On Time Out of Time’ under his belt. 

Lukas De Clerck is a musician and sound artist living in Brussels. He is passionate about the Aulos, an ancient Greco-Roman double reed pipe that fell into disuse roughly a millennium ago.

After several years of in-depth research into making Aulos reeds and playing replicas of ancient instruments, he now shares his self-taught work on a stage. Out of a desire to rid the instrument of its enigmatic past, De Clerck created a new, contemporary Aulos: The Telescopic Aulos of Atlas….

The warm-up for the show will be provided by students of GAME.

The creation of the Telescopic Aulos was made possible through the support of Flanders, State of the Arts and co-producers STUK, Sonic Acts and the Bijloke.

i.s.m. VierNulVier

Miry
Concertzaal