Alvin Curran / Two Envelopes
€ 20 (adk) / 17 (vvk) / 7 (student)
Ruiskamer
Wo
21.04
20:00

20:00 voorprogramma
20:30 Two Envelopes
21:15 pauze
21:30 Alvin Curran

Het oeuvre voor klavecimbel en slagwerk is niet reusachtig. Zonde dachten Lisa Kokwenda Schweiger en Jacob Vanneste. Onder de noemer Two Envelopes gaf het duo een handvol componisten carte blanche en ontving in ruil een intieme maar avontuurlijke set werken. Die bundelden ze vervolgens op het album Two Envelopes on a long voyage. Met titels als Lynched Franky en Merlin Goes Wild belooft het alvast geen stoffige bedoening te worden. Wie ook veel in den vreemde reist, letterlijk en figuurlijk, is
geluidskunstenaar Alvin Curran. Vanuit zijn gecomputeriseerde huifwagen maakt hij naar eigen zeggen ‘muziek voor elke gelegenheid middels eender welke klinkend fenomenen – een volatiele mix van lyriek en chaos, structuur en onbepaaldheid,
misthoorns, vedels en de krul aan het uiteinde ervan’. Say what? Het voorprogramma wordt verzorgd door studenten en alumni van het Conservatorium.

20:00 support act
20:30 Two Envelopes
21:15 pause
21:30 Alvin Curran

The repertoire for harpsichord and percussion is not huge. What a shame, thought Lisa Kokwenda Schweiger and Jacob Vanneste. Under the title Two Envelopes, the duo gave a handful of composers carte blanche. In return, they received an intimate but adventurous set of works. They bundled those works on the album Two Envelopes on a Long Voyage. With such titles as ‘Lynched Franky’and & ‘Merlin Goes Wild’, it promises to collect no dust. Someone who also travels a lot, both literally and figuratively, is sound artist Alvin Curran. From his computerized covered wagon, he says he makes music for any occasion by means of any sounding phenomena ‒ a volatile mix of lyricism and chaos, structure and indeterminacy, foghorns, skins and the curl at its end. Say what?

Jacob Vanneste percussie

Lisa Kokwenda Schweiger klavecimbel

A. Curran piano, synthesizer, objecten

20:30 Two Envelopes

J. Trotter (1985)

– Return post

Return post

– Lynched Franky

R. Roelofsen (1985)

– Translucid V

S. Quix (1967)

– Soundtrack uit ‘Merlin Goes Wild’
– -

21:30 Alvin Curran

A. Curran (1938)

– Selectie uit eigen werkIn samenwerking met Kunstencentrum Vooruit & KRAAK Met de steun van Sabam For Culture

Miry
Concertzaal